Reklama
 
Blog | Jan Wagner

Když šéfikovi partaje zahne stará, nasadí mu parohy?

Nemají to staří političtí kořeni v Česku, v Evropě i jinde ve světě vůbec lehký, když si hodí bokovku nebo hodí hrbem s kolegyní, hned se toho chytne bulvár. Kořeni to prostě nemají a nikdy neměli lehký, bejvalky jim neděkují, famílie se odtahuje, v kanclu a na refýži lidem cukají koutky... Jen málokterý kořen má ale potřebu vytáhnout do boje s mateřským jazykem a chce konkurovat Stalinovu spisku O marxismu v jazykovědě.

Když jsem si hodil do
vyhledávače Google název O marxismu v jazykovědě, dostal jsem na prvním
místě stenoprotokol z 54. schůze Národního shromáždění Republiky
Československé ze středy 21. března 1951, dejte si to úvodem:


Geniální vědecké práce soudruha
Stalina o marxismu v jazykovědě se dotýkají
i vnitřní práce v jazykovědě
našich škol od nejnižších do nejvyšších.
O práci soudruha
Stalina se bezpečně
opíráme při plnění prvního
úkolu, který nám červencová
konference dala: zlepšit vyučování mateřštině.

Bude třeba leccos zrevidovati a podstatně zlepšit
v osnovách, v učebnicích a ve školní
práci, aby se mateřštině na všech
školách a zejména na školách národních
dostalo prvního místa, které jí právem
náleží a aby nebyla odsunována na vedlejší
kolej. V mateřském jazyku uslyší děti
o bojích, které sváděla dělnická
třída s vykořisťovateli. Budou v mateřském
jazyku psáti našim úderníkům,
vojákům, dětem na celém světě,
jaké mají šťastné dětství
a jaké jsou jejich perspektivy do budoucna.

Aby škola plnila svůj odpovědný úkol
a připravovala našemu svobodnému životu
vyspělé budovatele, musí všichni pokrokoví
učitelé věnovat zvýšenou péči
prospěchu každého dítěte. Kapitalistická
škola první republiky vyřaďovala děti
opozdilé nebo výchovně zanedbané tím,
že nad nimi lámala hůl, nechávala je
propadnout. Dnešní škola se víc a víc
musí snažit zlepšením úrovně
školské práce bojovat proti propadání.
Nové prostředky a formy výchovné a
učební práce umožňují
poskytovat slabým dětem individuální
pomoc v doučovacích skupinách. Neprospěch
jednotlivce se musí stát záležitostí
celého třídního kolektivu.


Marxistická věda učí, že hlavním
činitelem ve škole je učitel, který
s nemenším zápalem než naši úderníci
a zlepšovatelé v závodech musí pracovat
tak, aby výchovně-vzdělávací
práce ve třídách, které jsou
mu svěřeny, byla lepší, aby soustavně
kontroloval výsledky své práce a pečoval
o žáky, aby byli dobře vyzbrojeni do života.
Ano, učitel je to, který vyzbrojuje žáky
věděním, vytváří základ
jejich světového názoru, vštěpuje
jim lásku k naší lidově demokratické
vlasti, úctu a lásku k sovětskému
lidu, bez něhož by nebylo života našich
dětí ani našich škol, úctu a lásku
k prvnímu učiteli celého světa generalissimu
Stalinovi. Jen učitel odborně zdatný
a politicky uvědomělý, který se zbavil
starého idealistického pojetí a myšlení
buržoasní vědy a osvojil si učení
marxismu-leninismu, který nepřetržitě
obohacuje svoje vědomosti a zvyšuje theoretickou úroveň
vyučování, splní čestně
svůj odpovědný úkol.

A můj původní záměr k napsání tohoto blogpostu se najednou zcela
vytratil a začal se zdvíhat žaludek. O vážných věcech se snadno
žertuje, ale po přečtení stenoprotokolu mi konečně došlo, jak je
nejnovější causa letošní okurkové sezóny vážná. Šéf jedné z nejmocnějších partají v
Absurdistánu je evidentně na nejlepší cestě do Bohnic. Jinak se jeho
poslední lysenkovský mediální
výpad totiž ani vysvětlit nedá. Už jako předseda vlády zaskočil
beztrestně veřejnost před dvěma léty svými velikáškými řeči o
nebezpečných technařích… Ne, to
není hloupý a trapný mluvka, jakých je parlamentních lavicích stejně
jako v roce 1951 stále plno, milí spoluobčané, ale permanentní
nebezpečí.

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama